Croeso i Ysgol Bro Lleu

Gwybodaeth am Ysgol Bro Lleu

Ein nod yw rhoi’r cyfle gorau i bob disgybl ddatblygu’n dysgwyr hyderus ac annibynnol. Dysgwyr sy’n dathlu eu llwyddiant ac yn ymwybodol o’u cryfderau. Hyn oll mewn amgylchedd cartrefol a phositif sydd wedi selio ar gyfeillgarwch, parch, tegwch a gofal.

Gerallt Jones

Safonau

Safonau yn Ysgol Bro Lleu

 

Taliadau ‘ar lein’


Datganiad preifatrwydd data

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd data yma.