Amddiffyn Plant

Mae gan bob aelod o staff yr ysgol ddyletswydd i warchod lles a diogelwch y plant. Mae bob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant Amddiffyn Plant, ac wedi derbyn hyfforddiant ar Radicaleiddio. Mae’r Pennaeth, Dirprwy a’r Llywodraethwraig dynodedig wedi derbyn hyfforddiant Amddiffyn Plant ymestynnol.

Pe bai gennych amheuon am ddiogelwch neu lles plant yn yr ysgol neu adref soniwch i’r Pennaeth, neu Mr Edwards.

Mae’n rhaid i’r ysgol ymateb i unrhyw wybodaeth am les/amddiffyn plant. Rydym yn dilyn polisiau caeth yr Awdurdod wrth wneud hyn.

Pe bai chi’n amau aelod o staff o faterion amddiffyn plant mae’n angenrheidiol i chi gysylltu hefo’r Pennaeth ar unwaith. 

Cysylltwch hefo Cadeirydd y Llywodraethwyr (Mr Iwan Williams) a Mrs Sara Evans pe bai chi’n amau’r Pennaeth o unrhyw agwedd amddiffyn plant.