Ysgol Eco

eco_school_wales

Plant sy’n arwain Ysgolion Eco. Maent yn arwain Cyngor Eco sydd yn canolbwyntio ar asesu perfformiadau amgylcheddol yr ysgol. Gan gydweithio hefo’r gymuned ehangach mae’r Cyngor yn gwneud penderfyniadau ar beth sydd angen gwella yn yr ysgol.

Trwy mesur a monitro manwl, mae’r Cyngor yn gallu profi eu bod wedi gwella perfformiad yr Ysgol er mwyn ennill achrediadau Eco-Sgolion sef Efydd, Arian yno’r Faner Werdd.