Llywodraethwyr Ysgol Bro Lleu

Gweler isod am fanylion Corff Llywodraethol Ysgol Bro Lleu.

  • Athrawon – Mr Gareth Edwards
  • Staff ategol – Miss Fflur Jones
  • Pennaeth – Mr Gerallt Jones
  • Clerc – Mrs Christine Barker-Jones
  • Cadeirydd – Mr Iwan Williams
  • Is-Gadeirydd – Mr Huw Evans
  • Cynrychioli rhieni – Mr Alun Fôn Williams, Mrs Kerry Jones, Mrs Gill Jones, Mrs Sara Lloyd Evans
  • Cynrychioli’r Awdurdod Leol – Mr Ben Gregory, Cyng Judith Humphreys
  • Cynrychioli’r Gymuned – Mr Emlyn Jones