Ysgol Iach

logo_ysgolion_iach

Mae’r cynllun ysgolion iach mewn perthynas â Chyngor Gwynedd, Y Bwrdd Iechyd Lleol a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Datblygir meddylfryd potisif tuag at les plant, athrawon a’r gymuned drwy ddatblygu amgylchedd iach o fewn yr ysgol.

Cyflwynwyd faterion am les a iechyd drwy:-

 

  • Y Cwricwlwm Cenedlaethol
  • Datblygu ethos o fewn thu allan i’r ysgol
  • Gweithio’n agos iawn gydag amryw o asiantaethau sy’n helpu nid yn unig yn yr ysgol, ond o fewn cartrefi hefyd.