Profion Cenedlaethol

Fel y gwyddoch, mae’n statudol bellach i ddisgyblion Bl2-6 eistedd profion Cenedlaethol mewn darllen (Cymraeg a Saesneg), Rhifedd gweithdrefnol a Rhifedd rhesymegol. Ar gyfer darganfod mwy o wybodaeth am y profion yma cliciwch isod.

Dyma samplau o’r profion – i chi ymarfer adref hefo eich plant.