Cymdeithas Rhieni ac Athrawon (CRhATh)

Mae CRhATh Ysgol Bro Lleu wedi ei chyfansoddi o athrawon, rhieni a ffrindiau’r ysgol sy’n gwirfoddoli i helpu codi arian i’r ysgol. Mae croeso i bob rhiant ymuno a’r CRhATh. Trwy gydol y flwyddyn rydym wedi cynnal nifer o weithgareddau codi arian fel; Ffair Nadolig, Ffair Haf, Disgo. Mae gan y gweithgareddau yma ddau bwrpas, un i godi arian, a’r ail i gael rhieni, athrawon a phlant at eu gilydd i gymysgu mewn awyrchgylch cartrefol. Heb eich cymorth a’ch cefnogaeth chi buasai’r gweithgareddau yma ddim yn bosibl.

Os hoffech ymuno a’r CRhATh, neu eisiau trafod syniadau ar sut i godi arian, cysylltwch hefo’r ysgol.

PTA