Cynghorau Ysgol

Pwy ydan ni a beth ydym yn gwneud? 

Disgyblion ydan ni sydd wedi cael ein hethol gan ein cyfoedion i gynrychioli llais y plant mewn cyfarfodydd Cyngor Ysgol. Rydym yn cyfarfod yn aml gyda Mr Jones i drafod gwahanol ffyrdd i wella’r ysgol. Rydym hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn.

Eleni rydym yn hel arian ar gyfer:

  • Rhwydi ar gyfer y gôls pel-droed
  • Mwy o offer TGCh
  • Estyniad i’n parc chwarae.