Bwydlen Ysgol

Dyma fwydlen prydau ysgol am 2015/16 – Menu

Mae prydau ysgol yn costio £2.20 y diwrnod – cysylltwch hefo’r ysgol i hysbysebu eich bod yn bwriadu newid o frechdanau i ginio, neu yn groes.