Tymhorau Ysgol Bro Lleu

Gweler isod am fanylion y tymor.

 

Mynd ar eich gwyliau

Fe all gymeryd eich plant allan o ysgol cael effaith negyddol megis:

  • addysgu eich plentyn yn dioddef
  • methu gwersi a sesiynau allgyrsiol
  • datblygiad a pharhad gwaith yn cael eu colli

Gofynnwn yn garedig i chi geisio tynnu plant allan yn ystod tymhorau ysgol os yn bosibl.

Os oes rhaid i chi dynnu plentyn allan o’r ysgol, gofynnwn yn garedig i chi gysylltu hefo’r ysgol i drafod.